Синя серия Флоу

  Синя WC четка Флоу

  Синя WC четка Флоу

  Син дозатор Флоу

  Син дозатор Флоу

  Синя сапунерка Флоу

  Синя сапунерка Флоу

  Синя чаша Флоу

  Синя чаша Флоу

Изработени в Италия от термоустойчива смола.