Диспенсър за толно вграждане

    Тига в хромиран цвят

    Тига в хромиран цвят

Диспенсърът е произведен в Германия.