Метална етажерка с вакуум

    Теструт

    Теструт

Метална етажерка Теструт с вакуум произведена в Гермнаия.