Стенни плочки

  Provenza Marfil /25x60см/

  Provenza Marfil /25x60см/

  Provenza Perla /25x60см/

  Provenza Perla /25x60см/

  Provenza Antracit /25x60см/

  Provenza Antracit /25x60см/

  Декори

  Decor Provenza Perla /25x60см/

  Decor Provenza Perla /25x60см/

  Decor Provenza Marfil /25x60см/

  Decor Provenza Marfil /25x60см/

  Decor Marselle Marfil /25x60см/

  Decor Marselle Marfil /25x60см/

  Теракота

  Provenza Antracit /33.3x33.3см/

  Provenza Antracit /33.3x33.3см/

Испанската фабрика Azulejos Alcor представя серия плочки Provenza Antracit.